torsdag 6 december 2012

AST01

Pavementsaw - Glabella Astrala 41 minuters elektroniskt utomvärldslig skallmassage Omslagskonst © Jim 'Mr Smith 2' (http://www.jim-skullgallery.com) Omslagsfoto © Christophe Lebedinsky (http://www.lebedinsky.com)

Tackochhejlista på Pavementsaws superödsliga 'blogg' http://pvmntsw.blogspot.se/


BESTÄLL INOM SVERIGE, 70:- (inkl. porto)


Scroll down for INTERNATIONAL (non-Swedish) orders


INTERNATIONAL ORDERS, €10 (Shipping included)